Indywidualna polisa na życie

Indywidualna polisa na życie

Indywidualna polisa na życie

Ubezpieczenie na życie to wielofunkcyjny produkt, dzięki któremu można oszczędzać, inwestować oraz zapewnić ochronę finansową sobie i swoim najbliższym. W dzisiejszych czasach sytuacja wielu ludzi nie jest stabilna, dlatego myśląc racjonalnie o przyszłości, warto odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i wybrać dopasowaną do własnych potrzeb polisę na życie – to jeden z najlepszych sposób na utrzymanie stabilności finansowej.

Polisa na życie dla dziecka, emeryta lub całej rodziny – ubezpieczenia indywidualne i grupowe

Polisy różnią się między sobą wysokością sumy ubezpieczenia, zakresem ochrony, liczbą ubezpieczonych osób i ich wiekiem, a także czasem trwania umowy. Do ubezpieczenia możemy przystąpić sami lub włączyć bliskie nam osoby – dzieci, rodziców czy partnera. Najczęściej wybieraną formą ubezpieczenia jest indywidualna ochronna polisa na życie. Mogą zdecydować się nią osoby pełnoletnie i te, które mają mniej niż 60, 65 lub 70 lat (dokładną granicę wiekową określa ubezpieczyciel). O szczegółowym zakresie ochrony decyduje osoba ubezpieczona.

Osoba płacąca składki emerytalne

Czy warto zdecydować się na  polisę na życie?

Zalety polisy na życie
Wykupienie ubezpieczenia na życie daje poczucie bezpieczeństwa. W przypadku nieszczęśliwego wypadku, śmierci czy niepewnej przyszłości materialnej wypłacane świadczenie pozwoli na utrzymanie sytuacji finansowej na właściwym poziomie. Odpowiednio zainwestowane środki ze świadczenia mogą na przykład zapewnić dzieciom dobry start w przyszłość i zagwarantować godne warunki życia. Pieniądze otrzymywane z polisy mogą również pokryć koszty leczenia lub rehabilitacji ubezpieczonego (lub członków jego rodziny) w przypadku wypadku. Polisa na życie stanowi też zabezpieczenie zobowiązań finansowych, na które zdecydował się ubezpieczony – na przykład kredyt hipoteczny czy gotówkowy.

Jako agent ubezpieczeniowy współpracujący z firmą MetLife, proponuję ubezpieczenia na życie, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa i stabilności na wiele lat! Oferuję polisy dla dziecka, medyczne, dla emerytów, a także dla współmałżonka – również na wypadek zachorowania na Covid-19! Do kontaktu zachęcamy Klientów z Warszawy i całej Polski!

Oferta polis MetLife